Викладач:  Широкорадюк Лілія Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 Мета:

Ключові слова:

Курс "Вікова та педагогічна психологя" ознайомить студентів зі знаннями про загальні закономірності психічного розвитку людини, сформує готовність застосовувати психологічні знання у міжособистісній взаємодії, майбутній професійній діяльності. Зміст курсу складають такі поняття: розвиток, психічний розвиток, зона актуального розвитку, зона найближчого розвитку, сензитивний період, сензитивний період, віковий період, провідний тип діяльності, основні психічні новоутворення, немовля, раннє дитинство, дошкільник, молодший школяр, підліток, юнак, виховання, самовиховання, научіння, учіння, навчання, научуваність, мотив, мотиваційна сфера, педагогічна діяльність.