Викладач: Мацюк Оксана Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/315-alfavitnyi-filtr/m/3001-matsiuk-oksana-bohdanivna

Курс "Загальна та сільськогосподарська фітопатологія" розроблений для студентів сеціальності "202 Захист і карантин рослин".

Захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів є важливою ланкою у системі виробництва рослинницької продукції. Україна має великі потенційні можливості для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції завдяки впровадженню сучасних технологій вирощування культур, в тому числі інтегрованої системи захисту рослин від шкідників і хвороб. Фітопатологія – одна з профілюючих дисциплін у підготовці фахівців з захисту та карантину рослин. . У процесі вивчення дисципліни студенти вивчають біологічні і екологічні особливості розвитку збудників хвороб сільськогосподарських культур, цикли їх розвитку, способи і методи застосування засобів захисту рослин, зменшення резервації патогенів, підвищення стійкості рослин до хвороб .

При вивченні курсу «Загальна та сільськогосподарська фітопатологія» студенти мають оволодіти сукупністю знань і практичних умінь щодо хвороботворчих процесів у рослин, причин, які їх викликають та розробки  заходів боротьби із хворобами шляхом впливу на рослину, збудника та умови зовнішнього середовища, використовуючи взаємозв’язок «рослина-збудник-середовище».

 Ключові слова: фітопатологія, сільськогосподарська фітпатологія, хвороби рослин, патогени.