Викладач: Мацюк Оксана Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/315-alfavitnyi-filtr/m/3001-matsiuk-oksana-bohdanivna

Курс "Ботаніка з основами мікології " розроблений для студентів спеціальності  202 Захист і карантин рослин. 

Метою курсу «Ботаніка з основами мікології» є формування у студентів ґрунтовних та послідовних знань про анатомічну, морфологічну структуру та життєдіяльність рослинного організму на різних рівнях його організації. Розвиток вміння до логічного мислення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між будовою та функціями рослин, особливостями умов існування та пристосуванням до них рослин. Сприйняття рослини як цілісного живого організму. Ознайомити студентів з даними щодо місця грибів у системі органічного світу, комплексами ознак відділів і класів грибів на морфологічному, цитологічному та біохімічному рівнях.