Викладач: Надія Михайлівна Дробик - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Галина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 202 Захист і карантин рослин  

Метою навчального курсу є формування теоретичних, практичних засад і принципів, спрямованих на визначення основних біотехнологічних напрямків використання властивостей мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і тварин для задоволення потреб людини. Курс дає можливість оволодіти методами та навичками роботи з культурою іn vitro рослин, тварин та мікроорганізмів, отримання трансгенних рослин, рослин стійких до гербіцидів, хвороб тощо, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців сільського господарства.
принципів, спрямованих на визначення основних біотехнологічних напрямків використання властивостей мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і тварин для задоволення потреб людини. Курс дає можливість оволодіти методами та навичками роботи з культурою іn vitro рослин, тварин та мікроорганізмів, отримання трансгенних рослин, рослин стійких до гербіцидів, хвороб тощо, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців сільського господарства.
Ключові слова: генетична інженерія, клітинна
інженерія, культивування in vitro
vitro,
in vivo, гібридома, культура клітин, тканин та органів, трансгенні організми, соматичні гібриди, живильне середовище, регулятори росту, кріоконсервування.
гібридома, культура клітин, тканин та органів, трансгенні організми, соматичні гібриди, живильне середовище, регулятори
росту, кріоконсервування.