Викладач: Главацька Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка),

Метою викладання навчальної дисципліни «Івент-менеджмент» є формування у студентів сучасного управлінського мислення та фахових компетентностей з питань надання івент-послуг клієнтам соціокультурної сфери.
Ключові слова: соціокультурна сфера, івент-менеджмент, івент, івент-захід, івент-послуги, клієнти соціокультурної сфери.