ВикладачМешко Олександр Іванович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

ВикладачРадченко Ольга Яківна - кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (магістерського) рівня підготовки.

Мета

Ключові слова


Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету фізичного виховання спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт. 

Мета

Ключові слова