Курс «Сучасна українська мова з практикумом» для студентів за напрямом підготовки 012 Дошкільна освіта  

Розробник: Лушпинська Лілія Павлівна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

Мета: забезпечити належне оволодіння основами лінгвістичних знань із сучасної української літературної мови; удосконалити орфографічні навички студентів.

Завдання:

- оволодіння понятійним апаратом із курсу «Сучасна українська мова»;

- виявлення і аналіз явищ сучасної української літературної мови на всіх рівнях мовної системи;

- оволодіння нормами сучасної української літературної мови;

- удосконалення навичок різних видів аналізу одиниць сучасної української літературної мови.