Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Навчальна дисципліна «Оцінка туристичних ресурсів» передбачає ознайомлення та застосування різноманітних методів і методик, які безпосередньо використовуються у туристичній індустрії, акцентуючи увагу на підходах провідних українських і зарубіжних фахівців даної галузі. В курсі подано аналіз туристичних ресурсів окремих територій України та на прикладах показано можливості оцінки природних, історико-культурних, інформаційних та соціально-економічних ресурсів. На основі комплексної оцінки туристичних ресурсів розглянуто методику районування території. Подано аналіз сучасного стану туристичних ресурсів України та передбачено тенденції їхнього розвитку.