Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм.

Навчальна дисципліна «Оцінка туристичних ресурсів» передбачає ознайомлення та застосування різноманітних методів і методик, які безпосередньо використовуються у туристичній індустрії, акцентуючи увагу на підходах провідних українських і зарубіжних фахівців даної галузі. В курсі подано аналіз туристичних ресурсів окремих територій України та на прикладах показано можливості оцінки природних, історико-культурних, інформаційних та соціально-економічних ресурсів. На основі комплексної оцінки туристичних ресурсів розглянуто методику районування території. Подано аналіз сучасного стану туристичних ресурсів України та передбачено тенденції їхнього розвитку.
Ключові слова: оцінка туристичних ресурсів, методи оцінки, методика оцінювання.