Викладач:  Ванюга Людмила Степанівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв  України, професор кафедри театрального мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету мистецтв спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво), 026 Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів).

 Мета:

Ключові слова: