Викладач:  Пігур Мирослава  Василівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна мовно-методичного спрямування циклу професійної (загально]) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 Мета:

Ключові слова: