Електронний курс призначений для студентів спеціальності 015.20 Професійна освіта. Транспорт. 

Метою курсу є навчити студентів принципів використання альтернативних видів енергії (сонячної, вітрової, і т.д.), способам акумулювання, основними схемами рішення, підбору обладнання з метою зниження витрат на споживану від традиційних джерел електричну та теплову енергії.

Ключові слова: Відновлювальна енергетика, акумулювання, енергоефективність, енергоощадність