Викладач – Кузьма Ірина Ігорівна,  кандидат педагогічних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2780-kuzma-iryna-ihorivna

 Електронний курс призначено для магістрантів.

 Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної освіти»: забезпечення усвідомлення студентами актуальних проблем у галузі дошкільної освіти; формування вміння вдосконалювати освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти в контексті викликів сьогодення та шляхи реалізації позитивних ідей у закладах дошкільної освіти.

 Ключові слова: дошкільна освіта, актуальні проблеми, освітній процес, заклади дошкільної освіти, Базовий компонент дошкільної освіти.