Мета курсу: Розглянути історію написання Біблії, її жанрову структуру, проблеми хронології та авторства біблійних книг; історичний, культурологічний, релігійний, філософський, поетологічний та ін. контексти. Простежити вплив Біблії на розвиток світової літератури на рівні тем, сюжетів, образів, інтертекстуальних вкраплень та ін., виявити різні форми рецепції Біблії.