Викладач: Федорів Ірина Олегівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
 Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 014.03 Середня освіта (Історія та англійська мова)), 032 Історія та археологія

        Мета: формування системних знань студентів щодо визначальних тенденцій розвитку афро-азійського світу в епоху Середньовіччя та Нового часу, що має сприяти глибшому розумінню особливостей внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності провідних країн Азії і Африки, їх духовно-культурного розвитку як окремих специфічних цілісних політико-ідеологічних й соціально-економічних систем, визначення їх місця у  загальноісторичному процесі людства окресленого періоду.

         Ключові слова: країни Азії і Африки, Близький Схід, Далекий Схід, Західна Азія, Південно-Східна Азія, традиційний Схід, епоха Середньовіччя і Нового часу,  постсередньовічний період, деспотичний характер влади, рабство, цивілізація, номади, орда, імперія, монголи, регіональні конфлікти, буддизм, індуїзм, іслам, шиїти, хариджити, сунніти, конфуціанство, національно-визвольні рухи, національні лідери, колоніальні завоювання, колонії, напівколонії, ізоляція, реформи, фундаменталізм.