Викладач:   Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, викладач кафедри журналістики, викладач кафедри журналістики Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика 

Мета – ознайомлення студентів із основами поняттями теорії фотожурналістики та специфікою фотоілюстрацій у різних видах медіа, а також, вироблення основних навичок для підготовки власних фотоматеріалів.

Завдання курсу передбачають ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку фотожурналістики; дослідження новаторського пошуку і доробку корифеїв вітчизняної і зарубіжної фотожурналістики; осягнення жанрової структури фотожурналістики і основ практичної діяльності фотожурналіста; засвоєння основ вітчизняної та зарубіжної теорії і практики в галузі фотожурналістики; вивчення особливостей галузі сучасної фотожурналістики, основних тенденцій її розвитку.

Ключові слова: фотожурналістика, жанри фотожурналістики, фотокореспондент, фотокамера, світлина, ракурс, світло, різкість, контрасність, роздільна здатність.