Викладач: Григорук Наталія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент;

Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2812-hryhoruk-nataliia-anatoliivna

Електронний курс призначено для магістрів

Мета: спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо обґрунтування основних цивілізаційних теорій, їх суті, а також історія цивілізацій, які існують і сьогодні та міжнародні, культурні, наукові відносини між ними. Курс “Історія світових цивілізацій: аналітичний дискурс”, відображає важливі етапи історичного шляху становлення  людства. Дисципліна розглядає історичний процес розвитку суспільства в цілому, аналізує сукупність явищ суспільного життя, з усіх його боків, прослідковує логічний зв'язок у розвитку давніх і сучасних цивілізацій; формує вміння системно аналізувати основні етапи та шляхи історичного розвитку цивілізацій. Дана навчальну дисципліна поглиблює та систематизує знання студентів з історії розвитку світової цивілізації.

Ключові слова: цивілізація, історія, світ, суспільство, дискурс.