Викладач Вирста Н.Б. 

http://tnpu.edu.ua/faculty/inozemnimovy/virstanatalya-bogdan-vna.php?clear_cache=Y

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/300-alfavitnyi-filtr/v/3159-vyrsta-nataliia-bohdanivna

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" студентами 1 курсу магістратури освітньої програми 014 Середня освіта (Англійська мова і література). 

Метою курсу є набуття навичок з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) відповідно до Загальноєвропейської шкали для рівня німецької мови B2.

Зокрема, курс спрямований на формування комунікативних навичок з німецької мови на рівні В2 і застосування їх у сферах праці, кар’єри та освіти.

Ключові слова: іменник, прикметник, три форми сильних дієслів, складнопідрядні речення, умовний спосіб.