ВикладачШульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта)

Мета

Ключові слова