Викладач:  Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджент (Управління навчальним закладом)

 Мета:

Ключові слова: