Викладач: Чорна Ірина Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/326-alfavitnyi-filtr/tc/2866-chorna-iryna-mykhailivna

Психологія волонтерської діяльності.

вибіркова дисципліна фахової підготовки

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальність 053 Психологія

3 кредити ECTS

1 курс

1 семестр 2020-2021 року

Анотація дисципліни:

       Мета: підготувати майбутнього психолога до волонтерської діяльності. Ознайомити студентів з основами волонтерської діяльності, особливостями структури системи волонтерської діяльності, її головними завданнями, принципами, вимогами до організації та умовами забезпечення ефективності функціонування, головними формами та видами. Навчити студентів: правил організації системи  волонтерської діяльності; ефективним методам волонтерської діяльності; розробляти проекти волонтерської діяльності.

Ключові слова: волонтер,меценат, спонсор,благодійник, волонтерський проект.