Викладач: Кізь Ольга Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Метою викладання навчальної дисципліни  «Вікова та педагогічна психологія»  є  ознайомити майбутніх педагогів ЗДО із основними положеннями вікової та педагогічної психології, озброїти знаннями закономірностей психічного розвитку і формування особистості дитини в процесі її навчання і виховання в ЗДО; знаннями психологічних основ навчання, виховання і педагогічної діяльності, особливостей та закономірностей навчального і виховного впливу на психічний розвиток і формування особистості дитини, вміннями самостійно визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в дітей творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності, своєчасно вивчати причини негідної поведінки окремих вихованців, визначати найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ.

Ключові слова

       Програма орієнтована на розв’язання конкретних завдань теоретичної і практичної психологічної підготовки майбутніх вихователів ЗДО до їх професійної діяльності.