ВикладачШульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Змістовий модуль "Основи інклюзивної освіти" є частиною обов'язкової дисципліни "Педагогіка" циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення  студентами 1-го курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 106 Географія, 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015.039 Професійна освіта (Цифрові технології), 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 015.038 Професійна освіта (Транспорт), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Мета вивчення змістового модуля "Основи інклюзивної освіти" полягає у засвоєнні студентами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Завдання: сформувати уявлення про основні положення інклюзивної освіти; виробити навички командної роботи в умовах інклюзивного навчання; ознайомити із стратегіями взаємодії педагога та батьків дітей із особливими освітніми потребами; виробити розуміння необхідності підвищення власної педагогічної майстерності щодо впровадження інклюзивної освіти в закладах освіти.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, індивідуальна програма розвитку, адаптація, модифікація, асистент вчителя, діти з особливими освітніми потребами.