ВикладачШульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна  освіта, 013 Початкова освіта, 073. Менеджмент (Управління навчальним закладом) 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта)

 Мета курсу: забезпечити засвоєння ключових положень порівняльної педагогіки, актуальних напрямків змін в змісті, формах, методах виховання і навчання, особливостей управління закладом освіти в Україні та світі; формувати досвід аналізу тенденцій і закономірностей розвитку освіти в різних країнах, вміння виявляти співвідношення загальних тенденцій та особливостей становлення національної системи освіти. 

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями порівняльної педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати вміння виявляти співвідношення загальних тенденцій та особливостей становлення національної системи освіти; аналізувати та оцінювати тенденції і закономірності розвитку освіти в різних країнах; сформувати розуміння інформаційно-суспільних змін і основних тенденцій розвитку різних ланок системи освіти в Україні та світі, підходів до організації педагогічного процесу та управління закладом освіти, сучасних поглядів на технології діяльності суб’єктів цього процесу.

Ключові слова: педагогіка, компаративістика, педагогічна компаративістика, система освіти, полікультурна освіта.