Викладач: Габрусєв Валерій Юрієвич  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. Керівник центру дистанційного навчання ТНПУ.

Викладач: Василенко Ярослав Пилипович - асистент кафедри інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей: 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Мета:

Ключові слова: