Викладач:  Гуменюк Сергій Васильович - доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Мета: оволодіння майбутніми фахівцями системою спортиивно-туристичної діяльністі.