Викладач - Сеньовська Надія Леонідівна, кафедра педагогіки та менеджменту освіти:

1) http://tnpu.edu.ua/faculty/IPP/senovska-nad-ya-leon-d-vna.php?clear_cache=Y

2) http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/320-alfavitnyi-filtr/s/2873-senovska-nadiia-leonidivna

Курс призначений для студентів першого року навчання спеціальності 053 "Психологія".

Це основна дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета: забезпечити засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід оцінки й аналізу педагогічних явищ і ситуацій; формувати системне мислення, професійну компетентність і майстерність.

Ключові слова: система педагогічних знань; провідні концепції виховання особистості; методи педагогічного дослідження; освіта, навчання, виховання, самовиховання; методи виховання; освітній процес; професійне самовиховання; особливості професійного зростання і кар’єри.