Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм.

Мета: комплексне ознайомлення студентами із теорією і практикою організації і проведення подорожей з активних видів туризму, що дозволить їм правильно оцінити практичну доцільність організації і проведення даного заходу в обраному районі з урахуванням рекреаційно-пізнавальної цінності та дотримання вимог безпеки. Покликаний формувати теоретично-методичні основи організації активних форм туризму; практичні навики організації подорожей з активних видів туризму (походів вихідного дня).

Ключові слова: активні види туризму, велосипедний туризм, пішохідний туризм, кінний туризм, спелеотуризм, водний туризм, лижний туризм.