Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки призначено для студентів спеціальності  

 Мета: 

Ключові слова: