Викладач: Сеньовська Надія Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 

Мета - розкриття основних проблем сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, передвищої, вищої, додаткової), тенденцій розвитку, змісту та технологій навчання, методів формування професійного мислення; розвиток професійно значущих якостей та властивостей особистості.

Ключові слова: ефективна професійна діяльність,  професійна освіта, професійно-педагогічна спрямованість фахівців,  професійно-педагогічна компетентність, професійне навчання, професійне виховання, стандарти професійної освіти, підготовка фахівця.