Викладач - Сеньовська Надія Леонідівна, кафедра педагогіки та менеджменту освіти:

1) http://tnpu.edu.ua/faculty/IPP/senovska-nad-ya-leon-d-vna.php?clear_cache=Y

2) http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/320-alfavitnyi-filtr/s/2873-senovska-nadiia-leonidivna

Курс призначений для магістрантів спеціальності 073 "Менеджмент" другого року навчання.

Це вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета - розкриття основних проблем сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, передвищої, вищої, додаткової), тенденцій розвитку, змісту та технологій навчання, методів формування професійного мислення; розвиток професійно значущих якостей та властивостей особистості.

Ключові слова: ефективна професійна діяльність,  професійна освіта, професійно-педагогічна спрямованість фахівців,  професійно-педагогічна компетентність, професійне навчання, професійне виховання, стандарти професійної освіти, підготовка фахівця.