Викладач:  Галина Михайлівна Голіней - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 202 Захист і карантин рослин.

У курсі розглядаються: морфофізіологічні особливості комах, , класифікації шкідників посівів сільськогосподарських культур і знаходження їх за окремими ознаками пошкоджених рослин.

Ключові слова: комахи, систематика, шкідники сільськогосподарських культур