Метою вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова” (англійська) є поетапне формування загальних та професійно-орієнтованих знань, умінь та навичок іншомовної комунікативної компетентності у здобувачів для забезпечення їх ефективного спілкування в побутовому та професійному середовищі на рівні В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також формування навичок на вмінь автономного навчання.