Дисципліна “Гідравліка і теплотехніка” відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовцібакалаврів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Мета - вивчення основних законів і принципів гідравліки і теплотехніки, їх теоретичних основ, формування у майбутніх викладачів професійного навчання системи знань, умінь  і навичок, необхідних для розв’язання технічних завдань. Предмет треба розглядати як загально-технічну фундаментальну дисципліну за допомогою якої набуваються знання основних законів перетворення енергії, фізичних властивостей рідин та газів,основ роботи гідравлічних та теплових машин. 

Ключові слова: гідравліка, потік рідини, теплотехніка, термодинамічний процес.