Викладач - Мешко Олександр Івановичкандидат психологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/315-alfavitnyi-filtr/m/2871-meshko-o

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Психологія" студентами 2 курсу факультету фізичного виховання спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт. 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про актуальні проблеми сучасної психологічної науки та основні наукові положення загальної, вікової, педагогічної психології. 

Ключові слова: психологія