Викладач: Наумчук Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка:
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/316-alfavitnyi-filtr/n/3005-naumchuk-volodymyr-ivanovych

Електронний курс призначено для підготовки магістрантів зі спеціальностей: 014.11 Середня освіта (Фізичне виховання) та 017 Фізична культура і спорт

Обов’язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Мета: активне формування особистості майбутнього фахівця фізичної культури і спорту в процесі засвоєння теоретико-методичних положень викладання спортивно-педагогічних дисциплін, розвиток у неї професійно-педагогічних компетенцій, необхідних для підготовки та проведення усіх форм занять у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: спортивно-педагогічні дисципліни, методика викладання, фізична культура і спорт