Викладач: Наумчук Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Мета: активне формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури  в процесі засвоєння теоретико-методичних положень викладання фізичного виховання, розвиток у неї професійно-педагогічних компетенцій, необхідних для підготовки та проведення усіх форм занять у закладах загальної середньої освіти.

Ключові слова: фізичне виховання, методика викладання, заклади освіти