Викладач:   - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Метою викладання навчальної дисципліни є: підготувати магістрантів до захисту магістерських робіт.
Ключові слова: