Викладач: Тютюнник Ірина Святославівна – кандидат мистецтвознавства, доцент  кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчанняНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн).

Мета:

Ключові слова: