Викладач: Васильківська Надія Адамівна  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти.
Науковець ТНПУ ім. Володимира Гнатюка 

Електронний курс  призначено для студентів факультету педагогіки і психології спеціальності "Початкова освіта".

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: