Викладач:  Конончук Олександр Борисович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 202 Захист і карантин рослин) 

Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи  агрохімії на основі вивчення питань мінерального живлення рослин, хімізації сільського господарства, збереження і раціонального використання земель тощо.

Ключові слова: агрохімія, рослина, добриво, ґрунт.