Викладач: Храбра Світлана Збігнівна  – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Мета:

Ключові слова: