Викладач:  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 Мета:

Ключові слова: