Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Науковці ТНПУ:
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3335-turko-olha-vasylivna

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета курсу - ознайомити студентів із особливостями літературного редагування, удосконалення мови та стилю авторського тексту. 

Ключові слова: мовна норма, редагування, коректурні знаки.