Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Науковці ТНПУ:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3335-turko-olha-vasylivna


Дистанційний навчальний курс дисципліни "Спецкурс з української мови. Літературне редагування".
Курс призначений для студентів ОКР "магістр" спеціальності 013 Початкова освіта

Мета курсу - ознайомити студентів із особливостями літературного редагування, удосконалення мови та стилю авторського тексту. 

Ключові компетентності: комунікативна, навчально-пізнавальна.

Ключові слова: мовна норма, редагування, коректурні знаки.