Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Комп'ютерні технології в навчальному процесі" студентами 3-го курсу освітнього рівня - бакалавр на база середньої освіти,  та студентами 2-го курсу освітнього рівня - бакалавр на база молодшого спеціаліста. 

   Завданням курсу є формування у інженерів-педагогів знань та умінь розробляти комп’ютерні дидактичні матеріали, проектувати електронні навчальні ресурси, використовувати програмні додатки для автоматизації контролю рівня засвоєння навчального матеріалу а також застосовувати технології використання соціальних сервісів для організації навчального процесу.

Ключові слова: дидактичні матеріали, електронні навчальні ресурси, автоматизація контролю рівня засвоєння, організація навчального процесу.