Електронний курс  «Лінійна алгебра» спрямований на те, щоб допомогти студентам вивчити одну з основних алгебраїчних систем — векторні простори, а на їх основі — теорію систем лінійних рівнянь, матриць, визначників; виховати загальну алгебраїчну культуру, яка необхідна майбутньому вчителю для глибокого ро­зуміння як основних понять алгебри, так і основних понять математики взагалі.