Викладач:  Людмила Анатоліївна Кондрацька  - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

 Мета:

Ключові слова: