Методистами виробничої практики магістрантів можуть бути всі викладачі кафедри журналістики.

http://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/gurnal.php

Відповідальна за організацію проходження практики - Н. Л. Дащенко.

Виробнича практика (магістратура, 1 курс)

Виробничу практику проходять магістранти 1 курсу спеціальності 061 Журналістика.

Виробнича практика належить до вибіркових компонент практичної підготовки.

Мета виробничої практики на першому курсі магістратури варіюється залежно від місця проходження.

Мета і завдання практики пресової спеціалізація: удосконалення практичних навичок створення текстів усіх журналістських жанрів; поглиблене вивчення організаційної, фінансової, творчої роботи редакцій; розширення знань із дисциплін спеціалізації; збирання матеріалів для написання магістерської роботи.

Мета і завдання практики телевізійної спеціалізації: поглиблене вивчення роботи ТРК як цілісної структури; ознайомлення з архівом художньо-публіцистичних передач; монтаж аудіо- та відеоматеріалів; участь в організації та проведенні прямих ефірів; особисте написання сценарію телепередачі; розширення знань із дисциплін спеціалізації; збирання матеріалу для написання магістерської роботи.

Мета і завдання практики радіоспеціалізації: поглиблене вивчення роботи радіокомпанії як цілісної структури; ознайомлення з інтерактивними жанрами та передачами на радіо; ознайомлення зі специфікою підготовки та проведення іміджевих акцій радіоустанови; розширення знань із дисциплін спеціалізації; збирання матеріалу для написання магістерської роботи.

Мета і завдання практики у пресслужбах: підготовка і проведення пресконференцій, брифінгів, інформаційних зустрічей журналістів; підготовка пресрелізів, заяв і теле-, фото- і аудіоматеріалів для ЗМІ; оперативне розповсюдження в медіа офіційних повідомлень; підтримка робочих контактів з головними редакторами ЗМІ, відомими журналістами, впливовими експертами та лідерами думок; участь у підготовці та проведенні офіційних візитів і робочих поїздок керівників своєї установи (організації, компанії); проведення моніторингів.

Мета і завдання практики з інтернет-спеціалізації: вивчення специфіки аудиторії онлайн-видання; ознайомлення із рекламною стратегією медіа; застосування основних принципів редакторської діяльності до підготовки й оприлюднення контенту; практикування різних форм подачі матеріалів.