Методистами виробничої практики студентів можуть бути всі викладачі кафедри журналістики.

Відповідальна за організацію проходження практики - Н. Л. Дащенко.

Виробнича практика (4 курс)

Виробничу практику проходять студенти 4 курсу бакалаврату спеціальності 061 Журналістика.

Виробнича практика належить до обов"язкових компонент професійної підготовки.

Мета виробничої практики на четвертому курсі варіюється залежно від місця проходження.

Мета і завдання практики пресової спеціалізації:  удосконалення практичних навичок створення текстів художньо-публіцистичних жанрів; поглиблене вивчення роботи редакцій, процесів підготовки газетно-журнальних публікацій; закріплення і розширення знань із вивчених теоретичних дисциплін; збирання матеріалів для написання бакалаврської роботи.

Мета і завдання практики з телевізійної спеціалізації: поглиблене вивчення роботи ТРК як цілісної структури; ознайомлення з художньо-публіцистичними інтерактивними передачами; участь в організації та проведенні аналітичних телевізійних програм, визначенні стратегії передачі та написанні її сценарію, у формуванні аудиторії в студії; закріплення і розширення знань із теоретичних дисциплін; збирання матеріалу для написання бакалаврської роботи.

Мета і завдання практики з радіоспеціалізації: поглиблене вивчення роботи РК як цілісної структури; ознайомлення з художньо-публіцистичними інтерактивними жанрами та передачами на радіо; ознайомлення зі специфікою підготовки та проведення рекламної чи PR-акції радіоустанови; закріплення і розширення знань із теоретичних дисциплін; збирання матеріалу для написання бакалаврської роботи.

Мета і завдання практики в онлайн-виданнях: ознайомлення із рекламною стратегією медіа; вивчення специфіки аудиторії сайту онлайн-видання; застосування основних принципів редакторської діяльності до підготовки й оприлюднення контенту; практикування різних форм подачі матеріалів; збирання й упорядкування матеріалів для бакалаврської роботи.

Мета і завдання практики у пресслужбах: підготовка і проведення прес-конференцій, брифінгів, інформаційних зустрічей журналістів; підготовка заяв і повідомлень для ЗМІ; оперативне розповсюдження в медіа офіційних повідомлень; підтримка робочих контактів з головними редакторами ЗМІ, відомими журналістами, впливовими експертами та лідерами думок; участь у підготовці та проведенні офіційних візитів і робочих поїздок керівників своєї установи (організації, компанії) по країні і за кордон з метою їх висвітлення в ЗМІ; підготовка та передача ЗМІ теле-, фото- і аудіоматеріалів, пов’язаних із діяльністю установи (організації, компанії); підготовка моніторингів.