Викладач:  Чопик Соломія Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу спеціальності «Психологія». 

Курс передбачає надбання та удосконалення теоретичних та практичних навичок профілактики булінгу, ідентифікації наслідків насилля, встановлення розладів поведінки у постраждалих внаслідок насилля, підбору оптимальних методів корекції цих розладів та реабілітації вказаного контингенту.

Ключові слова: булінг, насилля, жорстокість, нехтування, цькування, переслідування, знущання, кривдник, нападник, агресор, жертва, спостерігач, агресія,  агресивність, форми булінгу, цикл булінгу, мобінг, босінг, стафінг, дідівщина, психологічне насилля, економічне насилля, фізичне насилля, депривація, сексуальне насилля, ворожість, соціальне научіння, мотив, делінквентність, переживання, самоактуалізація, тривожність, тактика кривдника, цикл кривдника, спостерігач, ефект спостерігача, «потенційні захисники», «захисники», «послідовники», «пасивні «булери», потенційні «булери», віктимна поведінка, моральні норми, почуття неповноцінності, віктимізація, віктимна ситуація, віктимний потенціал, розвиток віктимної поведінки, передумови віктимної поведінки, дефіцит спілування, шкільна дезадаптація, синдром відчуження, деперсоналізація.