Електронний курс призначений для студентів спеціальності 015.20 Професійна освіта.Транспорт.

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з організацією навчального  процесу в університеті та основними дисциплінами і поняттями, що використовуються при підготовці фахівців зі спеціальності «інженер-педагог в галузі транспорту»

Ключові слова: інженер-педагог, підготовка фахівців, професійна діяльність інженера-педагога.