Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрами 1 курсу (спеціальність «Соціальна робота»).

Метою викладання навчальної дисципліни є дослідження можливостей соціуму щодо налагодження суспільних зв’язків і відносин у транскультурному середовищі задля попередження та вирішення соціальних проблем.

Ключові слова: культура, глобалізація, мультикультурність, полікультурність, транскультурність, дискримінація, соціальна робота.