Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрами 1 курсу (спеціальність «Соціальна робота»).

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з основними сучасними соціальними процесами та дослідження принципів, видів і можливостей їхнього моделювання; аналіз змісту, основних закономірностей застосування моделювання соціальних процесів на сучасному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: особистість, соціальний процес, соціальне виховання, соціалізація, соціальна робота, моделювання.